Завідувач кафедри

На главную / Головна

Хмельнюк Михайло Георгійович, доктор технічних наук, професор, завіувач кафедри холодильних установок і кондиціювання повітря ОНАХ працює в Одеській національній академії харчових технологій з 1.09 1975 року.

Закінчив Одеський технологічний інститут холодильної промисловості у 1975 р., по спеціалності «холодильні та компресорні машини і установки», кваліфікація - інженер-механік.

Доктор технічних наук, спеціальність - (05.05.14 «Холодильна та кріогенна техніка, системи кондиціонування»), тема дисертації «Науково-технічні основи підвищення ефективності малих холодильних машин» (2004 рік, диплом ДД №003523).

М.Г. Хмельнюк має вчене звання професора за кафедрою холодильні машин і установки (2011 рік, атестат ПР№006630) та старший науковий співробітник (1990рік, атестат СН№064030).

М.Г. Хмельнюк має досвід виконання професійних обов'язків і зарекомендував себе кваліфікованим керівником, науковим дослідніком и викладачем.

Після закінчення інституту був залишений для роботи в науково-дослідному секторі інституту в якості інженера, а в подальшому молодшим науковим співробітником. У 1978 році вступив до очної аспірантури, яку закінчив в 1981 році. Працював в проблемній лабораторії по холодильній техніці в якості молодшого і старшого наукового співробітника. Брав участь в програмі по переводу холодильної техніки на озонобезпечних робочі тіла (1992 - 1997). З 1992 по 1995 навчався в докторантурі. З 1995 по 2003 працював в якості старшого наукового співробітника проблемної лабораторії по холодильній техніц. У 2003 році продовжив трудову діяльність в якості викладача - доцента, а потім професора кафедри компресорів та пневмоагрегати. З 2008 року професор і завідувач кафедрою холодильних машин, установок і кондиціонування повітря. З 2013 по 2015 рік директор інституту холоду, кріотехнологій і екоенергетика ім. В.С.Мартіновского Одеської національної академії харчових технологій.

З 2015 року по т.ч. заведующі кафедрою холодильних установок і кондиціонування повітря ОНАХТ

Голова Ради зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» галузі знань 14 «Електрична інженерія», член науково-технічної ради академії.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д.41.087.01 по захисту дисертацій.

М.Г. Хмельнюк веде активну наукову діяльність є автором більш 350 науккових праць: підручників, навчальних посібників, монографій, наукових статей тощо.

Керівник науково-дослідних робіт, результати яких представлялися на міжнародних конференціях (Словаччина, Македонія, Шотландія, Норвегія, Данія, Чехія та ін.), Публікувалися в Україні і престижних зарубіжних виданнях.

Учасник багатьох міжнародних форумів і конференцій - Данія, Словаччина, Нідерланди, Росія та ін.

Головний редактор фахового журналу «Холодильна техніка і технологія».

Президент Міжнародної академії холоду (Українська філія).

Професор Хмельнюк М.Г. підготував 9 кандидатів технічних наук та керує науковою роботою аспіранта.

Нагороджен Почесною грамотою Ради МОН України у 2009році, знаком «Відмінник освіти України» МОН у 2012році и Почесною грамотою голови Одеської обласної державної адміністрації у 2013році. Хмельнюк М.Г. бере активну участь у громадському житті кафедри, академії і факультету Низькотемпературної техніки і технології ОНАХТ та істотно впливає на підготовку кадрів вищої кваліфікації, а також фахівців у галузі холодильної техніки і технології.