Перечень дисциплин

На главную / Студенту

Електрична інженерія (Енергетичне машинобудування (холодильні машини і установки) - бакалавр) 1 курс, 1-й семестр

Конт.

КР/КП

Кредитів

Кількість годин

Читається

Кафедра

КП

лекцій

н. лек.

лаб.

н. лаб.

пр.

н. пр.

Історія України і української культури

екз.

-

5

0

30

0

20

Для всіх

соціології, філософії і права

Українська мова (за професійним спрямуванням)

екз. писм.

-

3

0

14

0

20

Для всіх

українознавства та лінгводидактики

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

зал.

-

3

0

4

0

26

Для всіх

іноземних мов

Вища математика

екз. писм.

-

7,5

0

40

0

40

Для всіх

вищої та прикладної математики

Хімія

зал.

-

3

0

20

16

0

Для всіх

теплофізики та прикладної екології

Інформаційні технології

диф. зал

-

3

0

14

18

0

Для всіх

інформаційних технологій та кібербезпеки

Інженерна та комп'ютерна графiка

екз.

-

3

0

20

0

16

Для всіх

інженерної графіки та технічного дизайну

Фізичне виховання

нет

-

0

0

0

0

12

Для всіх

фізичної культури та спорту

Всього

27,5кр.

142

0

34

0

134

0

---

Електрична інженерія (Енергетичне машинобудування (холодильні машини і установки) - бакалавр) 1 курс, 2-й семестр

Предмет

Конт.

КР/КП

Кредитів

Кількість годин

Читається

Кафедра

КП

лекцій

н. лек.

лаб.

н. лаб.

пр.

н. пр.

Ознайомча практика

диф. зал

-

3

0

0

0

0

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

зал.

-

4

0

26

0

20

Для всіх

кріогенної техніки

Інформаційні технології

зал.

-

3,5

0

22

24

0

Для всіх

інформаційних технологій та кібербезпеки

Вища математика

зал.

-

5

0

30

0

34

Для всіх

вищої та прикладної математики

Фізика

зал.

-

5

0

30

30

0

Для всіх

фізики i матеріалознавства

Філософія

екз.

-

3

0

20

0

10

Для всіх

соціології, філософії і права

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

екз.

-

3

0

4

0

26

Для всіх

іноземних мов

Інженерна та комп'ютерна графiка

зал.

-

3

0

0

30

0

Для всіх

інженерної графіки та технічного дизайну

Фізичне виховання

зал.

-

3

0

0

0

30

Для всіх

фізичної культури та спорту

Всього

29,5кр.

132

0

84

0

120

0

---

Електрична інженерія (Енергетичне машинобудування (холодильні машини і установки) - бакалавр) 2 курс, 1-й семестр

Предмет

Конт.

КР/КП

Кредитів

Кількість годин

Читається

Кафедра

КП

лекцій

н. лек.

лаб.

н. лаб.

пр.

н. пр.

Політологія і соціологія

зал.

-

3

0

18

0

18

Для всіх

соціології, філософії і права

Фізика

екз.

-

6

0

30

48

0

Для всіх

фізики i матеріалознавства

Екологія

зал.

-

3

0

30

0

0

Для всіх

теплофізики та прикладної екології

Теоретична механіка

екз.

-

4,5

0

26

0

26

Для всіх

компресорів та пневмоагрегатів

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

зал.

-

3

0

4

0

26

Для всіх

іноземних мов

Технічна термодинаміка

екз.

-

5

0

36

0

30

Для всіх

термодинаміки та відновлюваної енергетики

Вища математика

екз. писм.

-

3,5

0

22

0

22

Для всіх

вищої та прикладної математики

Фізичне виховання

зал.

-

3

0

0

0

30

Для всіх

фізичної культури та спорту

Всього

28кр.

166

0

48

0

152

0

---

Електрична інженерія (Енергетичне машинобудування (холодильні машини і установки) - бакалавр) 2 курс, 2-й семестр

Предмет

Конт.

КР/КП

Кредитів

Кількість годин

Читається

Кафедра

КП

лекцій

н. лек.

лаб.

н. лаб.

пр.

н. пр.

Математичні методи та моделі енергетичногообаднання в розрахунках на ЕОМ

екз.

-

3

0

16

12

12

Для всіх

вищої та прикладної математики

Гідрогазодинаміка

екз.

-

3

0

14

14

12

Для всіх

теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв

Опір матеріалів

екз.

-

5

0

30

0

30

Для всіх

компресорів та пневмоагрегатів

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

екз.

-

3

0

20

10

10

Для всіх

безпеки життєдіяльності

Економічна теорія

екз.

-

3

0

14

0

16

Для всіх

економічної теорії та фінансово-економічної безпеки

Правознавство

зал.

-

3

0

18

0

12

Для всіх

соціології, філософії і права

Електротехніка та електроніка

екз.

-

5,5

0

28

0

28

Для всіх

термодинаміки та відновлюваної енергетики

Метрологiя та стандартизацiя

зал.

-

3,5

0

24

0

18

Для всіх

компресорів та пневмоагрегатів

Фізичне виховання

нет

-

0

0

0

0

26

Для всіх

фізичної культури та спорту

Всього

29кр.

164

0

36

0

164

0

---

Електрична інженерія (Енергетичне машинобудування (холодильні машини і установки) - бакалавр) 3 курс, 1-й семестр

Предмет

Конт.

КР/КП

Кредитів

Кількість годин

Читається

Кафедра

КП

лекцій

н. лек.

лаб.

н. лаб.

пр.

н. пр.

Теоретичні основи холодильної техніки

екз.

-

9

0

40

16

40

Для всіх

кріогенної техніки

Основи конструювання

екз.

-

7

0

44

0

30

Для всіх

компресорів та пневмоагрегатів

Теплотехнічні вимірювання та прилади

зал.

-

3

0

30

14

0

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Тепломасообмін

екз.

-

7

0

40

0

50

Для всіх

теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв

Електрообладнання енергетичних установок

зал.

-

4

0

20

0

24

Для всіх

термодинаміки та відновлюваної енергетики

Всього

30кр.

174

0

30

0

144

0

---

Електрична інженерія (Енергетичне машинобудування (холодильні машини і установки) - бакалавр) 3 курс, 2-й семестр

Предмет

Конт.

КР/КП

Кредитів

Кількість годин

Читається

Кафедра

КП

лекцій

н. лек.

лаб.

н. лаб.

пр.

н. пр.

Теплові двигуни

екз.

-

7,5

0

50

10

30

Для всіх

компресорів та пневмоагрегатів

Аналіз і основи проектування холодильних систем, кондиціонування повітря

екз.

-

5

0

14

18

18

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Холодильна технологія

екз.

-

4,5

0

30

14

20

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Технологічна практика

нет

-

6

0

0

0

0

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Економіка енергетики

зал.

-

3

0

16

0

18

Для всіх

управління бізнесом

Технологія використання стиснених газів

екз.

-

4

0

24

20

16

Для всіх

компресорів та пневмоагрегатів

Всього

30кр.

134

0

62

0

102

0

---

Електрична інженерія (Енергетичне машинобудування (холодильні машини і установки) - бакалавр)- скор 2 роки 1 курс, 1-й семестр

Предмет

Конт.

КР/КП

Кредитів

Кількість годин

Читається

Кафедра

КП

лекцій

н. лек.

лаб.

н. лаб.

пр.

н. пр.

Тепломасообмін

екз.

-

6

0

40

0

50

Для всіх

теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв

Фізика

екз.

-

3

0

26

14

0

Для всіх

фізики i матеріалознавства

Теплотехнічні вимірювання та прилади

зал.

-

3

0

30

14

0

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Електрообладнання енергетичних установок

зал.

-

3

0

20

0

24

Для всіх

термодинаміки та відновлюваної енергетики

Основи конструювання

екз.

-

5

0

44

0

30

Для всіх

компресорів та пневмоагрегатів

Технічна термодинаміка

екз.

-

3

0

36

0

8

Для всіх

термодинаміки та відновлюваної енергетики

Теоретичні основи холодильної техніки

екз.

-

7,5

0

40

16

40

Для всіх

кріогенної техніки

Всього

30,5кр.

236

0

44

0

152

0

---

Електрична інженерія (Енергетичне машинобудування (холодильні машини і установки) - бакалавр)- скор 2 роки 1 курс, 2-й семестр

Предмет

Конт.

КР/КП

Кредитів

Кількість годин

Читається

Кафедра

КП

лекцій

н. лек.

лаб.

н. лаб.

пр.

н. пр.

Аналіз і основи проектування холодильних систем, кондиціонування повітря

екз.

-

3

0

14

16

0

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Безпека життєдіяльності та основи охорона праці

екз.

-

3

0

20

10

10

Для всіх

безпеки життєдіяльності

Технологія використання стиснених газів

екз.

-

4

0

24

20

16

Для всіх

компресорів та пневмоагрегатів

Економіка енергетики

зал.

-

3

0

16

0

18

Для всіх

управління бізнесом

Практика технологічна

нет

-

4,5

0

0

0

0

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Теплові двигуни

екз.

-

7,5

0

50

10

30

Для всіх

компресорів та пневмоагрегатів

Холодильна технологія

екз.

-

4,5

0

30

14

20

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Всього

29,5кр.

154

0

70

0

94

0

---

Електрична інженерія (Енергетичне машинобудування (холодильні машини і установки) - бакалавр) 3 курс, 1-й семестр

Предмет

Конт.

КР/КП

Кредитів

Кількість годин

Читається

Кафедра

КП

лекцій

н. лек.

лаб.

н. лаб.

пр.

н. пр.

Основи енергозбереження

екз.

-

4,5

0

16

10

20

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Холодильні машини

екз.

-

5

0

22

12

20

Для всіх

кріогенної техніки

Автоматизація енергетичних установок

екз.

-

3

0

16

14

0

Для всіх

автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем

Гідравлічні машини та мережі

зал.

-

3

0

16

0

14

Для всіх

теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв

Холодильні установки

екз.

-

5,5

0

30

18

30

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Апарати холодильних установок

зал.

КР

6

0

22

0

20

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Енергетичний менеджмент та аудит

екз.

-

3

0

18

0

20

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Всього

30кр.

140

0

54

0

124

0

---

Електрична інженерія (Енергетичне машинобудування (холодильні машини і установки) - бакалавр) 3 курс, 2-й семестр

Предмет

Конт.

КР/КП

Кредитів

Кількість годин

Читається

Кафедра

КП

лекцій

н. лек.

лаб.

н. лаб.

пр.

н. пр.

Дипломне проектування

нет

-

24

0

0

0

0

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Переддипломна практика

нет

-

6

0

0

0

0

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Переддипломна практика

нет

-

6

0

0

0

0

Для всіх

кріогенної техніки

Всього

36кр.

0

0

0

0

0

0

---

Електрична інженерія (Енергетичне машинобудування (холодильні машини і установки) - бакалавр)- скор 2 роки 2 курс, 1-й семестр

Предмет

Конт.

КР/КП

Кредитів

Кількість годин

Читається

Кафедра

КП

лекцій

н. лек.

лаб.

н. лаб.

пр.

н. пр.

Апарати холодильних установок

зал.

КР

6

0

22

0

20

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Холодильні установки

екз.

-

5,5

0

30

18

30

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Гідравлічні машини та мережі

зал.

-

3

0

16

0

14

Для всіх

теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв

Автоматизація енергетичних установок

екз.

-

3

0

16

14

0

Для всіх

автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем

Холодильні машини

екз.

-

5

0

22

12

20

Для всіх

кріогенної техніки

Основи енергозбереження

екз.

-

4,5

0

16

10

20

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Енергетичний менеджмент та аудит

екз.

-

3

0

18

0

20

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Всього

30кр.

140

0

54

0

124

0

---

Електрична інженерія (Енергетичне машинобудування (холодильні машини і установки) - бакалавр)- скор 2 роки 2 курс, 2-й семестр

Предмет

Конт.

КР/КП

Кредитів

Кількість годин

Читається

Кафедра

КП

лекцій

н. лек.

лаб.

н. лаб.

пр.

н. пр.

Дипломне проектування

нет

-

24

0

0

0

0

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Переддипломна практика

нет

-

6

0

0

0

0

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Всього

30кр.

0

0

0

0

0

0

---

Електрична інженерія (Енергетичне машинобудування (Холодильні машини і установки) - магістр) 1 курс, 1-й семестр

Предмет

Конт.

КР/КП

Кредитів

Кількість годин

Читається

Кафедра

КП

лекцій

н. лек.

лаб.

н. лаб.

пр.

н. пр.

Інтелектуальна власність

зал.

-

3

0

30

0

0

Для всіх

соціології, філософії і права

Термоекономічний аналіз енергетичних машин і установок

екз.

-

5

0

20

14

16

Для всіх

компресорів та пневмоагрегатів

Холодильні установки спеціального призначення

екз.

-

5

0

20

16

14

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Охорона праці та цивільний захист в галузі

екз.

-

3

0

14

16

0

Для всіх

безпеки життєдіяльності

Системи життєзабезпечення

екз.

КП

10

0

20

20

30

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Автоматизація холодильних і кріогенних установок

зал.

-

3

0

20

10

0

Для всіх

автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем

Всього

29кр.

124

0

76

0

60

0

---

Електрична інженерія (Енергетичне машинобудування (Холодильні машини і установки) - магістр) 1 курс, 2-й семестр

Предмет

Конт.

КР/КП

Кредитів

Кількість годин

Читається

Кафедра

КП

лекцій

н. лек.

лаб.

н. лаб.

пр.

н. пр.

Холодильні агенти та холодоносії. Аспекти використання та екологія

зал.

-

6

0

30

0

30

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Холодильні машини спеціального призначення

екз.

-

3

0

14

0

16

Для всіх

кріогенної техніки

Кріогенні технології

екз.

-

4

0

20

10

10

Для всіх

кріогенної техніки

Педагогіка та психологія вищої школи

зал.

-

3

0

30

0

0

Для всіх

соціології, філософії і права

Ділова та професійна мова

зал.

-

2

0

10

0

10

Для всіх

українознавства та лінгводидактики

Енергоресурсозбереження при експлуатації холодильних установок

екз.

КП

7

0

20

0

20

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Сучасні тепловикористовуючі холодильні машини

зал.

-

4

0

20

0

20

Для всіх

кріогенної техніки

Ділова та професійна мова

зал.

-

2

0

14

0

6

Для всіх

іноземних мов

Всього

31кр.

158

0

10

0

112

0

---

Електрична інженерія (Енергетичне машинобудування (Холодильні машини і установки) - магістр) 2 курс, 1-й семестр

Предмет

Конт.

КР/КП

Кредитів

Кількість годин

Читається

Кафедра

КП

лекцій

н. лек.

лаб.

н. лаб.

пр.

н. пр.

Державна атестація: кваліфікаційна робота

нет

-

24

0

0

0

0

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Науково-дослідна практика

диф. зал

-

6

0

0

0

0

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Науково-дослідна практика

диф. зал

-

6

0

0

0

0

Для всіх

кріогенної техніки

Всього

36кр.

0

0

0

0

0

0

---

(142) Електрична інженерія (Енергетичне машинобудування (Суднові холодильні установки і системи кондиціювання) - магістр) 1 курс, 1-й семестр

Предмет

Конт.

КР/КП

Кредитів

Кількість годин

Читається

Кафедра

КП

лекцій

н. лек.

лаб.

н. лаб.

пр.

н. пр.

Інтелектуальна власність

зал.

-

3

0

30

0

0

Для всіх

соціології, філософії і права

Автоматизація холодильних і кріогенних установок

зал.

-

3

0

20

10

0

Для всіх

автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем

Автоматизоване проектування холодильних установок та систем кондиціювання повітря

екз.

КП

10

0

32

26

12

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Охорона праці та цивільний захист в галузі

екз.

-

3

0

14

16

0

Для всіх

безпеки життєдіяльності

Холодильні установки спеціального призначення

екз.

-

5

0

20

16

14

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Термоекономічний аналіз енергетичних машин і установок

екз.

-

5

0

20

14

16

Для всіх

компресорів та пневмоагрегатів

Всього

29кр.

136

0

82

0

42

0

---

(142) Електрична інженерія (Енергетичне машинобудування (Суднові холодильні установки і системи кондиціювання) - магістр) 1 курс, 2-й семестр

Предмет

Конт.

КР/КП

Кредитів

Кількість годин

Читається

Кафедра

КП

лекцій

н. лек.

лаб.

н. лаб.

пр.

н. пр.

Проектування систем кондиціювання повітря

зал.

-

3

0

10

0

20

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Ділова та професійна мова

зал.

-

2

0

14

0

6

Для всіх

іноземних мов

Суднова холодильна техніка

екз.

КП

6

0

14

0

16

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Ділова та професійна мова

зал.

-

2

0

10

0

10

Для всіх

українознавства та лінгводидактики

Педагогіка та психологія вищої школи

зал.

-

3

0

30

0

0

Для всіх

соціології, філософії і права

Суднові системи кондиціювання повітря

екз.

-

5

0

24

10

16

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Кріогенні технології

екз.

-

4

0

20

10

10

Для всіх

кріогенної техніки

Холодильні агенти та холодоносії. Аспекти використання та екологія

зал.

-

6

0

30

0

30

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Всього

31кр.

152

0

20

0

108

0

---

(2019) Електрична інженерія (Енергетичне машинобудування (Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря) - магістр) – ОНП 1 курс, 1-й семестр

Предмет

Конт.

КР/КП

Кредитів

Кількість годин

Читається

Кафедра

КП

лекцій

н. лек.

лаб.

н. лаб.

пр.

н. пр.

Системи життєзабезпечення

екз.

КП

10

0

20

20

30

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Автоматизація холодильних і кріогенних установок

зал.

-

3

0

20

10

0

Для всіх

автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем

Охорона праці та цивільний захист в галузі

екз.

-

3

0

14

16

0

Для всіх

безпеки життєдіяльності

Інтелектуальна власність

зал.

-

3

0

30

0

0

Для всіх

соціології, філософії і права

Термоекономічний аналіз енергетичних машин і установок

екз.

-

5

0

20

14

16

Для всіх

компресорів та пневмоагрегатів

Холодильні установки спеціального призначення

екз.

-

5

0

20

16

14

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Всього

29кр.

124

0

76

0

60

0

---

(2019) Електрична інженерія (Енергетичне машинобудування (Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря) - магістр) – ОНП 1 курс, 2-й семестр

Предмет

Конт.

КР/КП

Кредитів

Кількість годин

Читається

Кафедра

КП

лекцій

н. лек.

лаб.

н. лаб.

пр.

н. пр.

Сучасні тепловикористовуючі холодильні машини

зал.

-

4

0

20

0

20

Для всіх

кріогенної техніки

Енергоресурсозбереження при експлуатації холодильних установок

екз.

КП

7

0

20

0

20

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Ділова та професійна мова

зал.

-

2

0

10

0

10

Для всіх

українознавства та лінгводидактики

Педагогіка та психологія вищої школи

зал.

-

3

0

30

0

0

Для всіх

соціології, філософії і права

Кріогенні технології

екз.

-

4

0

20

10

10

Для всіх

кріогенної техніки

Холодильні машини спеціального призначення

екз.

-

3

0

14

0

16

Для всіх

кріогенної техніки

Холодильні агенти та холодоносії. Аспекти використання та екологія

зал.

-

6

0

30

0

30

Для всіх

холодильних установок і кондиціювання повітря

Ділова та професійна мова

зал.

-

2

0

14

0

6

Для всіх

іноземних мов

Всього

31кр.

158

0

10

0

112

0

---