Історія кафедри

На главную / Головна

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ КАФЕДРИ ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИН І УСТАНОВОК

Кафедра холодильних машин і установок – одна із найбільш кваліфікованих кафедр України та країн СНД в галузі холодильної техніки.

Історія кафедри починається з кінця 1949 року, коли відроджувалися в буквальному значенні з попелу, десятки тисяч підприємств, будувалися нові фабрики й заводи. Повільно, але неухильно відновлювалось і розширювалось сільськогосподарське виробництво і пов'язані з ним галузі харчової й переробної промисловості. Паралельно створювалися нові галузі, насамперед, нафтова, газова, хімічна промисловість, енергетика, транспорт, морський флот, зокрема, рибопромисловий та ін.

Величезній країні (CРСР), що зазнала незліченні людські втрати, було потрібно багато різноманітних фахівців - від кваліфікованого робітника до академіка, насамперед, у нових галузях техніки, у тому числі холодильної й кріогенної. Через необхідність підготовки наукових і промислових кадрів на місцях, Міністерством вищої освіти СРСР був виданий наказ від 22 грудня 1949 р. про утворення при Одеському консервному інституті (ОКІ) холодильного факультету в складі двох спеціальних випускаючих кафедр: холодильних машин і холодильних установок. Через два тижні (7 січня 1950 р.) ОКІ було перейменовано в Одеський технологічний інститут харчової і холодильної промисловості (ОТІПХП). Першим ректором інституту був призначений його фактичний творець - доктор техн. наук, професор Володимир Сергійович Мартиновський.

Разом з В.С.Мартиновським на кафедрах холодильних машин і холодильних установок почала працювати група фахівців, що прийшла разом з ним з Одеського інституту інженерів морського флоту й Одеського політехнічного інституту.

Таким чином на початку організації випуску інженерів зі спеціальністю"Холодильні і компресорні машини і установки ” в інституті було утворено дві кафедри низькотемпературного профілю: кафедра холодильних машин на чолі з професором В.С.Мартиновським.

Рис. 1 Професор Мартиновський Володимир Сергійович (завідувач кафедри холодильних машин 1950-1973 рр.) і кафедра холодильних установок під керівництвом професора С.Г.Чукліна.

Рис. 2 Професор Чуклін Сергій Григорович (завідувач кафедри холодильних установок 1950-1975 рр.)

На протязі 62 років ці кафедри здійснювали випуск фахівців з холодильних машин і установок, вели плідну науково-дослідницьку роботу. Були сформовано дві широко відомі наукові школи: термодинамічна наукова школа професора В.С.Мартиновського, до сфери наукових інтересів якого відносилися: термодинамічний аналіз циклів холодильних машин і теплових насосів, дослідження різних методів отримання штучного холоду, дослідження турбохолодильних машин, абсорбційних машин, дослідження термоелектричних охолоджувачів, і наукова школа професора С.Г.Чукліна, основні напрямки наукової діяльності якої пов’язані з розробкою нових холодильних систем та вдосконаленням крупних холодильників, зниженням втрат харчових продуктів при їх холодильній обробці та зберіганні, енергетичної ефективності і експлуатаційної надійності систем охолодження.

Професори В.С.Мартиновський і С.Г.Чуклін мали значний науково-організаційний авторитет. Хист організатора, керівника і вченого, особливо яскраво виявився, коли професору В.С. Мартиновському було доручено очолити роботу по створенню Бомбейського технологічного інституту. Після цього на протязі 4 років В.С.Мартиновський займав посаду заступника директора Департаменту освіти і прикладних наук ЮНЕСКО.

Професор С.Г. Чуклін був віце-президентом однієї із комісій Міжнародного інституту холоду (МІХ, м. Париж).

Професор В.С.Мартиновський майже чверть століття очолював, був організатором, творчим і науковим натхненником кафедри холодильних машин.

Перші наукові публікації вчених кафедри з'явилися в "Працях ОТІПХП" в 1951 р. і стали основою загальновідомих робіт в галузі теорії зворотних термодинамічних циклів, процесів і схем холодильних і теплонасосних машин та термотрансформаторів. Такі підручники В.С.Мартиновського, як "Холодильні машини" (1950), "Термодинамічні характеристики циклів теплових і холодильних машин" (1952), "Теплові насоси" (1965), "Аналіз дійсних термодинамічних циклів" (1972), "Цикли, схеми й характеристики термотрансформаторів" (1979), є не тільки великим внеском у технічну термодинаміку і науку про холод, але й неперевершеними навчальними посібниками для студентів, аспірантів, інженерів. Остання із книг, що вийшла вже після смерті B.C.Мартиновського, була закінчена його учнями. До неї увійшли роботи В.П.Алексєєва, Л.З.Мельцера, Г.А.Віхорева, В.А.Наєра, И.И.Караванського, И.М.Шнайда, Г.К.Лавренченко, С.З.Жадана, В.А.Семенюка, В.Т.Чейляха та ін.

Рис. 3. Професорсько-викладацький склад кафедри холодильних машин Одеського технологічного інституту харчової та холодильної промисловості (1959 р.)

Вона стала підсумком 25-річної творчої співдружності В.С.Мартиновського, Л.З. Мельцера, Я.З. Казавчинського, Д.П. Гохштейна і Г.Н.Костенко, що сформували новий науковий напрямок у технічній термодинаміці, що отримала широку популярність як "Одеська школа".

Рис.4. Професор Казавчинський Яков Захарович

Рис. 5. Професор Мельцер Леонід Зіновьєвич

Створення кафедри стало великою подією для багатьох інших вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів (НДІ), промислових підприємств Одеси і країни в цілому, для всіх, чий життєвий шлях так чи інакше пов'язаний з розвитком холодильної і кріогенної техніки, великими галузями її застосування. За роки свого існування кафедрою підготовлено більше 25 тис. фахівців. Багато студентських робіт були відзначені медалями і грамотами ВДНГ СРСР і України, почесними знаками і грамотами Мінвузов СРСР і України. Деякі з них є фундаментом подальших досліджень, що завершилися створенням і впровадженням машин і пристроїв, стали відповідними розділами майбутніх кандидатських дисертацій.

В 1955 р. B.C. Мартиновський прийняв участь в ІX Міжнародному конгресі по холоду в Парижі.

Рис. 6. Дев’ятий Міжнародний конгрес по холоду (Париж 1955 р.)

З того часу на кожен конгрес кафедра представляла свої роботи, а В.С.Мартиновський і В.Ф.Чайковський в 60-і й 70-і роки були представниками Радянського Союзу в ЮНЕСКО. У ці ж роки вони заснували в Індії Бомбейский політехнічний інститут, де дотепер глибоко поважають їх пам'ять.

Рис. 7 Професор Чайковський Владислав Феліксович

Активна міжнародна діяльність кафедри, що згасла в 80-і роки, знову відродилася в 90-і. Роботи кафедри в галузі дослідження абсорбційних термотрансформаторів (Б.А.Мінкус, Л.І.Морозюк, Т.В.Морозюк) визнані одним із пріоритетних напрямків світової науки про холод, а роботи кафедри по математичному моделюванню, термодинамічному аналізу і оптимізації холодильних машин і теплових насосів (Р.К.Нікульшин, Т.В.Морозюк) - оригінальним і високонауковим напрямком у цій галузі.

Рис.8 Професор Мінкус Борис Адольфович

Рис. 9 Професор Жадан Сергій Захарович (завідувач кафедри холодильних машин 1973 – 1984 рр.)

Рис. 10 Професор Нікульшин Руслан Констянтинович (завідувач кафедри холодильних машин 1984– 1998 рр.).

Рис. 11 Професор Морозюк Тетяна Владиленівна (завідувач кафедри холодильних машин 1999– 2008 рр.)

Поява нових наукових напрямків, розширення номенклатури спеціальностей підготовки інженерних кадрів і ріст обсягу держзамовлення на них, викликали необхідність створення на базі кафедри холодильних машин нових кафедр. У результаті від кафедри холодильних машин у різний час відокремилися кафедри: кріогенних машин; кріогенних установок; компресорних і розширювальних машин; технічної термодинаміки.

Після смерті В.С.Мартиновського кафедрою холодильних машин завідували канд. техн. наук, проф. С.З.Жадан (1973-1984), д-р техн. наук, проф. Р.К.Нікульшин (1984 - 1998), д-р техн. наук, проф. В.І.Мілованов, (1998-1999), д-р техн. наук, проф. Т.В.Морозюк (1999-2008).

Кафедра холодильних установок була створена в 1950 р. На протязі майже 25 років нею керував відомий вчений в галузі холодильної техніки й технології д-р техн. наук, проф. С.Г.Чуклін. Основними напрямками наукової діяльності кафедри в цей період були дослідження тепломасообміну при холодильній обробці і зберіганні харчових продуктів і вдосконалювання систем охолодження з метою забезпечення скорочення втрат від природного збитку і зниження витрат енергії при виробництві холоду як на стаціонарних холодильниках, так і на рефрижераторних рибопромислових судах. У цей же період сформувалася наукова школа С.Г.Чукліна (І.Г.Чумак, С.Ю.Лар?яновський, Є.С. Авдєєв), що і зараз, через 25 років після смерті її творця, продовжує жити і розвиватися.

В 1975-1998 роках кафедру холодильних установок очолив, один з перших учнів С.Г.Чукліна, д-р техн. наук, проф. І.Г.Чумак, що створив у наступні роки свою наукову школу.

Рис. 12 Професор Чумак Ігор Григорович завідувач кафедри (1975 -1998)

Рис. 13 Професор Лар'яновский Сергей Юзефович завідувач кафедри холодильних установок (1998 – 2008р.р.)

У загальному вигляді напрямок багаторічних досліджень можна сформулювати в такий спосіб: розробка наукових основ удосконалювання холодильного ланцюга.

Вчені кафедри холодильних установок займаються дослідженням технічних і технологічних проблем холодильного ланцюга в їх нерозривному зв'язку. При цьому вихідними завжди були і є питання холодильної технології, які багато в чому визначали напрямок роботи.

Рис. 14. Холодильний ланцюг

1.Продукт (врожай, м'ясо, риба); 2. ФХ-80П (пересувний холодильник);

3.Авторефрижератори; 4. Супермаркети; 5. Побутові холодильники;

6.Розподільчі холодильники; 7.Виробничі холодильники;

8.Холодильники Держрезерву; 9. Місця загального харчування.

Накопичений за попередні роки досвід досліджень систем охолодження і технологічних процесів на виробничих холодильниках, дозволив створити в 1975 р. при кафедрі Галузеву науково-дослідницьку лабораторію Мінм’ясомолпрому України. У цей період були розроблені: метод попереднього охолодження м'яса в потоці, що забезпечує 20-30%-ве зниження втрат маси продукту; методи попереднього охолодження і попереднього заморожування в потоці і фронтальному просуванні напівтуш у камері (І.Г. Чумак, В.І.Шахневич, В.П.Вязовский, В.П.Оніщенко, Ю.О.Желіба). У різних кліматичних зонах проводилися натурні випробування пересувного фруктосховища (В.П. Кочетов, С.Г.Лехніцький). Групою співробітників кафедри (А.С.Розенберг, І.В.Бушта, С.М.Косой, Г.І.Дейнега, А.Т.Борщ, Л.В.Царьова) досліджувалися характеристики діючих холодильників, розташованих у різних кліматичних зонах, були проведені натурні випробовування систем охолодження, елементів схем холодильних установок, реконструкція багатьох холодильників.

У рамках багаторічних досліджень була розроблена система зволоження повітря камер схову заморожених вантажів (Г.К.Мнацаканов). Система зволоження і зволожувач оригінальної конструкції повітря були випробувані в умовах діючих холодильників. Їх застосування забезпечує істотне скорочення природного збитку продукції при тривалому строку зберігання.

Рис. 15. Засідання кафедри холодильних установок 1987р.

Важливим напрямком діяльності кафедри починаючи з початку 60-х років минулого століття стало проведення обстежень холодильників всіх галузей промисловості в усіх республіках СРСР, а також у В’єтнамі та інших країнах. Проведення обстежень здійснювалося на основі державних програм, що були розроблені і запропоновані працівниками кафедри холодильних машин і установок (Чуклін С.Г., Чумак І.Г., Чепурненко В.П., Бондаренко Л.Ф., Лагутін А.Ю, Комаров В.С.) та спрямовані на розробку стратегії зменшення загальних енерговитрат і втрат продукції на об’єктах холодильного господарства. В процесі проведення цих обстежень виконувалися складні вимірювання енергетичних, технологічних і екологічних показників холодильних об’єктів та здійснювався аналіз цих показників. На основі цього аналізу визначався рівень морального і фізичного зносу об’єктів, та розроблялися рекомендації і проектні рішення, що були спрямовані на проведення їх модернізації і реконструкції. Загальна кількість обстежених холодильників на протязі 1975 – 1992 р.р., для яких були розроблені відповідні рекомендації і проектні складає більше 250.

Головним керівником і ініціатором проведення цих обстежень завжди був професор І.Г.Чумак, який в багатьох випадках приймав безпосередню участь в проведенні експертиз виникнення кризових та аварійних ситуацій на промислових холодильниках. Методологія проведення обстежень холодильників різного призначення розроблялася працівниками кафедри ХМіУ (Чумак І.Г., Лагутін А.Ю., Чепурненко В.П., Ісаєв В.І., Мнацаканов Г.К., Гордієнко О. В., Мурашов В.С., Подмазко О.С., Когут В.Є., Кочетов В.П. та ін.). Позитивні результати впровадження запропонованих рекомендацій і проектних рішень на численних об’єктах сприяли створенню доброзичливих контактів, які дозволяли проводити дослідження і здійснювати нові розробки за рахунок фінансування цих підприємств. Але одним з найбільш важливих факторів цих взаємовідносин з промисловими підприємствами стала можливість студентам проведення виробничої та переддипломної практики в реальних промислових умовах, а також приймати участь в проведенні обстежень. Зараз працівники КХМіУ приймають заходи до відновлення цих взаємовідносин, і вже отримана можливість встановлення контактів більш ніж з 80 об’єктами в різних регіонах України.

В 70-80-і роки було виконано значний обсяг робіт по обстеженню виробничих холодильників України, Росії, Молдавії та Казахстану. Тільки в Казахстані на протязі 10 років за проектами, в основі яких були розробки кафедри, реконструйовано більше 30 підприємств м'ясної й молочної промисловості (О.В.Гордієнко). Тривають дослідження холодильних камер і процесів охолодження м'яса (А.Л. Зубатий, В.М.Московченко, С.В.Ольшанський, О.С.Подмазко). Істотним був внесок кафедри в розробку компаунд-схем компресорних цехів великих холодильників (О.В.Гордієнко, В.Є.Когут).

Була розроблена і впроваджена панельна система охолодження на судах флоту рибної промисловості (Е.С.Авдєєв, В.І.Карев, Г.К.Цвиговський, В.П.Мельникова, Н.В.Борисова, Г.А.Бичкова), а також дослідження низькотемпературних судових фреонових установок безпосереднього охолодження (В.С.Комаров).

Ідея застосування панельних систем охолодження (ПСО) на судах рефрижераторного флоту належала професорові, д.т.н. С.Г.Чукліну, який за фахом був морським інженером.

Він знайшов підтримку і глибоке розуміння в особі Е.С.Авдєєва, теж випускника Водного інституту. На той час Авдєєв Е.С уже був досвідченим конструктором і проектувальником суднових систем.

Починаючи з 1964 року коли Чукліним С.Г. і Авдєєвим Е.С. було отримано авторське посвідчення на суднову панельну систему охолодження (ПСО), пройшли роки завзятої праці і незліченних дискусій у наукових журналах, на конференціях, на Технічних Радах Міністерств рибного господарства і суднобудівної промисловості і інших провідних організацій в області рефрижераторного суднобудування.

Рис. 16. Професор Авдєєв Євген Степанович

У складі проблемної науково-дослідної лабораторії по холодильної техніки ОТІПХП була створена творча група інженерів і конструкторів, у якій розроблялися і досліджувалися різні конструкції панельних приладів охолодження і вивчалася технологія їх виготовлення. (Основний склад групи: Баландін І.А., Карев В.І., Цвіговский Г.К.,Мельникова В.П., Бичкова Г.А., Борисова Н.М, Кроль В.М., Шахрай І.А., Стефанович В.В.)

Рис. 17. Проф. Е.С.Авдєєв ( у центрі), В.І.Карев (ліворуч), Г.К.Цвиговський (праворуч), сидять зліва направо: Г.А.Бичкова Н.В.Борисова і В.П.Мельникова

У співдружності з Миколаївським суднобудівним заводом «Океан», керівники якого стали ентузіастами суднової панельної системи охолодження, було отримане рішення обладнати панельною системою охолодження досвідчений трюм на споруджуваному виробничому рефрижераторі «Искона».

Проведені випробування співробітниками суднової групи проблемної лабораторії ОТІХП на ПР «Искона» у промислових рейсах, відгуки експлуатаційників показали перевагу ПСО перед іншими системами.

Цей позитивний досвід став передумовою до того, що Мінсудпром СРСР ухвалив рішення щодо замовлення Мінрибгоспу СРСР будівництва нової серії виробничих рефрижераторів для океанічного автономного плавання. Головне судно цієї серії - ППР «Алтай».

Надалі було створено 173 судна із загальною водотоннажністю більше 840 тис. тонн. Річний економічний ефект від впровадження ПСО на рефрижераторних судах флоту рибної промисловості склав 36,5млн.руб, що по тим часам було самою великою із завершених науково-дослідних розробок ОТІХП.

Важливим показником, що підтверджує авторитет кафедри холодильних установок є багаторічне співробітництво з провідними науково-дослідними і проектними інститутами ДІПроХолод, ДІПроТорг, ВНДІХолодМаш, ВНДІКОП (РФ), а також з провідними підприємствами холодильного машинобудування «Рефма» (Україна», "КомплектХолодМаш” (Молдова) та ін. Звертає увагу, що значна кількість провідних працівників цих підприємств є вихованцями Одеської державної академії холоду.

В процесі цього співробітництва у 1976-78 рр. працівниками кафедри холодильних установок (Чумак І.Г., Бондаренко Л.Ф., Чепурненко В.П., Кочетов В.П., Мурашов В.С., Трофімов В.Г., Ісаєв В.І., Роговая С.Н., Раскіна Н.А.) була розроблена та поставлена у промислове виробництво [завод «Комплект Холодмаш» (м. Страшени, Молдова), завод «Рефма» ( м. Мелітополь, Україна), УЗРТВ (м. Уфа, Башкирія)] пересувна швидкоспоруджувана станція ФХ-80П «Вимпел» місткістю 80 тон для попереднього охолодження рослинницької продукції в місцях збору врожаю., а також пересувна холодильна установка ПХУ-40 та теплообмінне обладнання різного призначення. Досвід експлуатації пересувних холодильних станцій «Вимпел» підтвердив, що іх окупність не перевищує одного року.

Рис. 18. Пересувна холодильна установка ФХ-80П «Вимпел»

Науковий колектив, що очолював професор В.П.Чепурненко (А.Ю.Лагутін, В.М.Бельченко, О.А.Войтко, М.І.Гоголь, Ю.А.Мірончук), до середини 80-х років створив градацію теплообмінних апаратів повітряного охолодження площею біметалічної оребреної поверхні від декількох десятків до 4 тис. квадратних метрів в одному апараті.

Рис. 19. Професор Чепурненко Віктор Павлович

Рис. 20. Професор Лагутін Анатолій Юхимович

Рис. 21. Наукові розробки кафедри

Тільки за останні роки загальна площа таких теплообмінних поверхонь (зокрема повітроохолоджувачів і між ступінчастої апаратури), впроваджених у виробництво, досягла 500 тис.м2. Організовано серійний випуск апаратів з литою оребреною поверхнею в м. Орєхові Запорізької області.

Завдяки активній роботі одеських вчених в області створення холодильної техніки в 1960 р. при ОТІПХП на базі кафедр холодильних машин і холодильних установок була організована одна з найбільших у СРСР Проблемна лабораторія по холодильній техніці, до складу якої, разом з НДС, входило в окремі роки більш 600 чоловік.
У проблемній науково-дослідній лабораторії за тематикою наукових напрямів кафедри працюють дослідницькі групи - під керівництвом професора А.Ю.Лагутіна, проф. В.П.Чепурненко, с.н.с., доцента В.П.Кочетова, в.н.с., к.т.н. В.А.Семенюка.

Рис. 22. Проблемна науково-дослідна лабораторія ОДАХ 50 років (2010р).
Починаючи з 1994 р., група термоелектричного охолодження (керівник в.н.с., к.т.н. В.А.Семенюк, к.т.н. Н.І. Пятницка, к.т.н. О.Л. Нечипорук, к.т.н. Т.В. Пилипенко, к.т.н. Д.Б. Безверхов, пров. інж. Н.П. Красильникова, асп. Р.І. Дехтярук) здійснює наукові контакти й співробітництво з ведучими науковими центрами і компаніями США, Канади, Великобританії, Франції, Німеччини, Бельгії, Швеції, Швейцарії, Японії, Китаю, Сінгапуру, Тайваню і інших країн Європи й Азії в галузі термоелектрики. Серед них такі центри як: California Institute of Technology, Jet Propulsion Lab (лабораторія реактивного руху Каліфорнійського Технологічного інституту - центр космічних досліджень NASA, США); University of Wales, Cardiff, NEDO Center, Великобританія; Institutd' Astrophysique Spatiale, ORSAY, Франція; University of Geneva, Dept. of physics of condensed matter, Geneva, Швейцарія

Рис. 23. Доцент Семенюк Володимир Олексійович
В 1997 р. спільно з фахівцями лабораторії Реактивного Руху Каліфорнійського Технологічного Інституту створені мікроохолоджувачі на алмазних підложках для охолодження гранично локалізованих об'єктів з унікально високою щільністю тепловиділення.

Рис. 24. Розробки групи термоелектричного охолодження
В 1997 р. за запитом Інституту Термодинаміки Берлінського Технічного університету були розроблені мініатюрні охолоджувачі, адаптовані для керування тепловим режимом так званих "розумних структур” - ниткоподібних об'єктів з пам'яттю форми, застосовуваних як штучні мускули.
Дослідження в галузі охолодження локалізованих джерел тепла знайшли своє продовження в 1998 р. при розробці компактної термоелектричної системи для термостатування потужного напівпровідникового лазеру, призначеного для далекого оптичного зв'язку. Роботи велися за запитом французьких фірм Marvel Thermoelectrics і Alcatel.
В 2002-2003 р. здійснювалося наукове співробітництво з Інститутом космічної астрофізики Національного центра наукових досліджень Франції в рамках Франко-Американського проекту мінералогічних досліджень планети Марс ("Mars Sample Return Mission”, стартував в 2005 р.).
В 2008-2010 р. здійснювалося співробітництво з Університетом штату Меріленд, College Park, по створенню крапкових ТЭО для погашення локальних перегрівів у ядрі потужного мікропроцесора.
Вироби, розроблені групою термоелектричного охолодження в співробітництві з науково-виробничим підприємством «ТЕРМІОН», включені рядом закордонних компаній у їх серійну оптоелектрону продукцію. Зокрема, це такі компанії як: CCD-Videometria, Німеччина; LuminentInc., США; New England Photoconductor Corp., США; Source Photonics, Taiwan; Jeol, Japan
Усього більше 100 компаній з 30 країн, яким постачалися мікроохолоджувачі у період з 1994 по 2012 р.р., у тому числі 23 компаніям в США і 15 компаніям у Німеччині.
Загальні для всіх підприємств проблеми, що виникли з переходом до нових умов господарювання після розвалу СРСР, не могли не позначитися на роботі кафедри, істотне місце в якій займають дослідження прикладного характеру. Ці проблеми загострюються в Україні у зв'язку з тим, що основні потужності холодильного машинобудування залишилися за межами країни, багато холодильних об'єктів застаріли морально і фізично, у ряді міст України великі холодильники розташовані в житлових районах і екологічно небезпечні. При цьому технічний рівень експлуатації холодильників знизився, тому що припинила існувати система підвищення кваліфікації персоналу, що обслуговує холодильні установки.
Змінився характер функціонування колишніх розподільних холодильників системи Міністерства торгівлі. Різко скоротилися строки зберігання заморожених продуктів. Ринок вимагає швидкої оборотності вантажів.
Не можна не бачити ознак адаптації холодильного господарства України до нових економічних умов. З'явилася потреба в харчових переробних підприємствах малої продуктивності, на деяких колишніх розподільних холодильниках відкриваються переробні виробництва, одночасно модернізуються холодильні потужності.
Кафедра холодильних установок бере активну участь як у модернізації діючої холодильної бази, так і у відновленні на новій основі холодильного ланцюга. Ці роботи містять у собі створення і освоєння виробництва цілого ряду виробів холодильної техніки й освоєння нових технологій, у тому числі нового покоління аміачних холодильних машин малої й середньої продуктивності з компресорами, що працюють як на звичайному, так і на розчинному в аміаку мастилі, і розробку енергозберігаючих і маловідходних технологій.

Рис. 25. Сучасні дійсні холодильні підприємства Таким чином, основним науковим напрямком діяльності кафедри на найближчі роки є розробка наукових основ і методів створення холодильного ланцюга в Україні з метою скорочення втрат сільськогосподарської продукції при використанні сучасних технологічних процесів і дотриманні стандартів енергозбереження.
На кафедрі була розроблена комплексна програма "Садиба України" (І.Г. Чумак, В.П. Кочетов), що складається з дослідження і розробки комплексу технологічних заходів, що забезпечує максимальне збереження вирощеної сільськогосподарської продукції при скороченні енергоспоживання і створення сприятливих побутових умов на селі. У рамках програми модернізації діючих холодильників, підвищення безпеки їхньої експлуатації, кафедра бере участь у комплексній роботі з обстеження і технічного стану, та реконструкції (зокрема з розробкою заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій) холодильників. Не залишилася кафедра і осторонь від вирішення проблем, пов'язаних з пошуком і застосуванням екологічно безпечних холодоагентів (проф. М.Г.Хмельнюк). У 2008 році кафедри холодильних машин та кафедра холодильних установок були реорганізовані і об’єднані в кафедру холодильних машин і установок.
Наукова діяльність кафедри сконцентрована на шести пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки:

  • Розробка наукових основ стратегії розвитку системи зберігання поточних і резервних продовольчих запасів України;
  • Розробка наукових основ оцінки харчової цінності продуктів при їх зберіганні та транспортуванні;
  • Створення високонадійних термоелектричних мікроохолоджувачів для електрооптичних елементів телекомунікаційних систем;
  • Створити малоагентоємні, енергетично досконалі холодильні системи АПК;
  • Розробка основ методології проектування холодильників різного призначення з врахуванням критеріїв продовольчої, енергетичної, екологічної і економічної безпеки загальної системи зберігання продовольчих запасів України;
  • Дослідження, розробка принципових основ конструктивного вдосконалення холодильних компресорів при їх переводі на екологічно безпечні холодоагенти різноманітних типів.

Наукова діяльність здійснюється працівниками кафедри холодильних машин і установок у співробітництві з науково-дослідним сектором (НДС) і проблемною науково-дослідною лабораторією, що входить до складу НДС. За роки існування кафедр було підготовлено 156 кандидатів наук і 22 доктора наук, стали професорами 28 чоловік.
З 2008 р. кафедру очолює д.т.н., професор Хмельнюк Михайло Георгійович, відомий фахівець в галузі холодильної техніки, академік Міжнародної академії холоду.

Рис. 26. Професор Хмельнюк Михайло Георгійович завідувач кафедри холодильних машин і установок з 2008 року.
Була і залишається плідною видавницька діяльність кафедри холодильних машин і кафедри холодильних установок. Витримав 6 видань підручник «Холодильні установки» під редакцією проф. І.Г.Чумака, видано монографію «Теорія холодильних машин та теплових насосів», автор Т.В.Морозюк. Авторським колективом кафедри холодильних установок видано навчальний посібник «Холодильні установки. Проектування» під редакцією професора І.Г.Чумака, в трьох книгах.

Рис. 27. Підручники опубліковані на кафедрі ХМУ
Такі видання, як довідковий посібник "Холодозабезпечення підприємств м'ясної й молочної промисловості" (1979 р., І.Г.Чумак і ін.); "Економія енергоресурсів і скорочення втрат продуктів при холодильній обробці" (1985, І.Г.Чумак, В.І.Шахневич, О.В.Гордієнко та ін.); "Охорона праці при експлуатації холодильних установок" (1985 р., І.Г.Чумак, В.С.Комаров, В.П.Кочетов), російсько-український словник по холодильній техніці (1996 р., С.Ю.Лар?яновский, Н.А.Раскина, В.П.Чепурненко). одержали визнання практичних працівників.
Викладачами кафедри підготовлено близько 40 навчальних посібників.
Для практичних занять створена необхідна сучасна матеріальна база та методичне забезпечення, що значно підвищує ефективність засвоєння матеріалу і використання робочого часу студентами.

Рис. 28. Матеріально – лабораторна база кафедри холодильних машин і установок

Рис. 29. Матеріально – лабораторна база кафедри холодильних машин і установок

Рис. 30. Матеріально – лабораторна база кафедри холодильних машин і установок

Рис. 31. Матеріально – лабораторна база кафедри холодильних машин і установок

Рис. 32. Матеріально – лабораторна база кафедри холодильних машин і установок

Рис. 33. Матеріально – лабораторна база кафедри холодильних машин і установок

Рис. 34. Матеріально – лабораторна база кафедри холодильних машин і установок
Результати наукових досліджень працівників кафедри, аспірантів, студентів друкуються у численних статях у провідних академічних наукових журналах України, Росії та світових виданнях: «Холодильна техніка і технологія»; «Холодильная техника»; «Технічні гази»; «Холод»; «Frio Calor Aire Acondicionado»; «Int. J. Refrigаrating» тощо.

Рис. 35. Провідні наукові видання.

Рис. 36. Конференція «International Conference on Compressors and Coolants "Compressors 2009" Papiernicka, Clovak Republic.-2009» проф. М.Г.Хмельнюк, директор Міждународного інституту холоду Дидье Коломб (Франція), проф.. В.П.Чепурненко
Звіти про наукову роботу щорічно доповідаються на різноманітних українських та міжнародних конференціях і симпозіумах, наприклад на: Міжнародній науково-технічної конференції «Сучасні проблеми холодильної техніки і технології» Одеса –(1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012); Міжнародній конференції «Инновационные разработки в области техники и физики низких температур». МГУИЭ, Москва. – (2010, 2011); Международной научно-технической конференции «Низкотемпературные и пищевые технологии в ХХ1 веке»: Санкт-Петербург, - (2007, 2009); VІ Міжнародна науково-технічна конференція «Усовершенствование малой хладотеплотехники – использование холода в пищевой отрасли» Донецк–(2004, 2008,2010, 2012); International Congress of Refrigeration. Washington (USA) – 2003; Int. Conf. on Compressors and Coolants «Compressors.» Papiernicka (Slovac). – (1996, 1998. 2000, 2002, 2004, 2006, 2009); 10THInternational Refrigeration and Air Conditioning Conferenceat Purdue (USA) – 2004; Conf. «Natural working fluid» Glazgow (Scotland) – 2004; Int. Conf. «On Ammonia Refrigerant Technology for Today and Tomorrow». - 2007. - Ohrid (Republic of Macedonia); 4Th. European congress on economic and management of energy inindustry. – 2007. – Porto (Portugal); 8Th. IIR «Gustav Lorentzen conferenceon natural working fluids». 2008. Copenhagen. (Denmark); The 23rd IIR International Congress of Refrigeration. Prague, CzechRepublic – 2011; 10thIIR Gustav Lorentsen Naturаl refrigerants -realalternativesDelft, (Netherlands) – 2012 та ін.
На кафедрі проводиться підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Холодильні машини і установки» відповідно освітньо-професійній програмі для вищих навчальних закладах IV освітньо-кваліфікаційного рівня.

Рис. 37. Підготовка фахівців за фахом холодильні машини і установки
Проводиться підготовка і навчання фахівців за другою освітою (післядипломна освіта) та студентів-екстернів.
Кафедра забезпечує проведення навчального процесу з основних курсів для студентів інституту низькотемпературної техніки і технології, факультету заочної та післядипломної освіти: «Теоретичні основи холодильної техніки» (доц. Л.І.Морозюк, ас. В.В.Соколовська); «Холодильні машини» (проф.Нікульшин Р.К., доц.. Ю.О.Яковлев); «Сучасні тепловикористуючі машини» (доц. Л.І.Морозюк, доц. В.О.Петренко); «Теплотехнічні виміри і прилади» (проф. М.Г.Хмельнюк, доц.. В.С.Ольшамовський, ас. П.Ф.Стоянов); «Холодильна техніка і технологія» (доц. В.С.Мурашов, доц. В.П.Кочетов, ас. О.В.Зімін); «Основи енергозабезпечення», «Енергоресурсозабеспечення при експлуатації холодильних установок» (доц.. Ю.А.Желіба, ас. С.В.Харченко); «Апарати холодильних установок» (проф. А.Ю.Лагутін, ас. П.Ф.Стоянов); «Холодильні установки» (проф. В.П.Чепурненко, проф. М.Г.Хмельнюк, доц. О.В.Гордієнко, доц. В.О.Когут); «Холодильні машини і установки спецпризначення» (проф. В.П.Чепурненко, доц. О.С.Подмазко, доц. Л.І.Морозюк); «Монтаж і ремонт холодильних установок»(доц. В.С.Ольшамовський, доц. І.В.Бушта).
Кафедра завжди готувала фахівців-холодильщиків не тільки для Україні, але і для інших країн світу. Були захищені кандидатські дисертації громадянами В'єтнаму, Куби, Алжиру, Єгипту, Сирії, Китаю, Індії, Іраку, Болгарії, Польщі та ін. Випускники кафедри сьогодні працюють у США, Канаді, Германії, Угорщині, Ізраїлі, Лівії, Сирії, Марокко, В'єтнамі, Кубі та ін.
За участю кафедри була відкрита підготовка фахівців з холодильної спеціальності в м. Агра (Індія), у м. Дакар (Сенегал), надавалась і надається допомога вченим і викладачам родинних навчальних закладів Куби, В'єтнаму, Гвінеї, Алжиру.

Рис. 38. Кафедра холодильні машини і установки (2012р.)
Сьогодні кафедра підтримує наукові стосунки з багатьма установами України та світу. Виконуються сумісні наукові дослідження та підтримуються стосунки з Донецьким національним університетом економіки і торгівлі ім.Туган-Барановського, Холдингом «Група «Норд», ПАТ «Укр. НДІ ПобутМаш» (Донецьк), Національним університетом «Львівська політехніка» (м. Львів), Московським державним університетом інженерної екології, Санкт-Петербурзьким державним інститутом холоду і біотехнологій, Міжнародною академією холоду (Санкт-Петербург), Міжнародним інститутом холоду (Париж), Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова, Московським державним технічним університетом ім. Баумана та ін.
В даний час випускаюча кафедра Холодильних машин і установок налічує 29 осіб професорсько-викладацького складу і співробітників, з них: 5 професорів – Р.К.Нікульшин, В.П.Чепурненко, А.Ю.Лагутін, Т.В.Морозюк, М.Г.Хмельнюк; 11 доцентів – Л.І.Морозюк, Ю.А. Яковлев, В.А. Петренко, О.В. Гордієнко, О.С.Подмазко., В.О.Когут, Ю.О. Желіба. В.С. Ольшамовский., І.В.Бушта, В.С. Мурашов, В.П.Кочетов; 7 викладачів – В.В.Соколовська, В.С.Єрін, О.В.Зімін, С.В.Харченко, П.Ф.Стоянов, М.О.Мартинюк, Є.В.Томчик;3 інженери учбово-допоміжного персоналу – А.С.Волков, Є.В.Іваненко, В.І.Князюк і ст. лаборанти кафедри І.М.Тімашкова, О.В.Речицька та лаборант О.Б.Супрунова.

Рис. 39. Кафедра холодильні машини і установки (стоять зліва направо: доц. В.С.Ольшамовський, доц. Ю.О.Желіба, доц. В.Є.Когут; сидять зліва направо: доц.. О.В.Гордієнко, проф. А.Ю.Лагутін, проф. М.Г.Хмельнюк, доц. Л.І.Морозюк, доц. В.П.Кочетов, доц. Ю.О.Яковлев) (2012р.)
У складі кафедри холодильних установок 6 академіків Українського відділення Міжнародної академії холоду.
При кафедрі холодильних машин і установок діє денна і заочна аспірантура, в якій на даний час навчається 15 аспірантів, в тому числі 7 за очною формою навчання - О.Н.Остапенко, С.Н.Ясинський, І.О.Подмазко, О.В.Ольшевська, В.І.Князюк, С.В.Гайдук, Р.М.Дяхтярук; 8 осіб за заочною формою навчання – А.Н.Шевченко, І.Н.Беркань, Є.Н.Леліца, О.О.Гаврилов О.Ю.Пасечнік, В.В.Речицький, О.А.Суворов, В.В.Апреленко.

Рис. 40. Кафедра холодильні машини і установки стоять(стоять зліва направо: ас. С.В.Харченко, асп. С.В.Гайдук, асп. С.Н.Ясинський, асп. О.Ю.Пасечник, асп. І.О.Подмазко, асп. О.Н.Остапенко, ас. В.О.Єрін; сидять зліва направо: ас. Є.Н.Томчик, ас. В.В.Соколовская, проф. М.Г.Хмельнюк, асп. О.В.Ольшевська, ас. П.Ф.Стоянов, асп. В.І.Князюк) (2012р.)
Члени кафедри активно займаються громадською роботою в академії та в інституті низькотемпературної техніки і технології, беруть участь у різноманітних заходах (виставках, конференціях, роботі в Міжнародній академії холоду та ін.).
Слід зазначати, що практично всі викладачі та науковці кафедри є випускниками академії холоду, де і виконали свої кандидатські та докторські дисертації. Звідси спадкоємність наукових напрямків, збереження кращих традицій кафедри, нерозривність навчального і наукового процесів, висока якість підготовки молодих фахівців, широке визнання наукових досягнень вчених кафедри. Все це дозволяє сподіватися на подальший успішній розвиток кафедри.

Керівник проекту М.Г. Хмельнюк