Спецільності, освітні програми

В даному розділі ви можете завантажити освітні програми зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування».

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря»
Першого рівня вищої освіти
за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування»
галузі знань 14 «Електрична інженерія»
Кваліфікація: бакалавр

Завантажити

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
« Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря»
Другого рівня вищої освіти
за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування»
галузі знань 14 Електрична інженерія
Кваліфікація магістр

Завантажити

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
«Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря»
Другого рівня вищої освіти
за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування»
галузі знань 14 Електрична інженерія
Кваліфікація магістр

Завантажити